Obnovenie hesla

Výsledky vášho vyhľadávania

Podmienky a pravidlá

Podmienky a pravidlá

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým Slnečné chaty pod Ďumbierom zhromažďuje, používa, uchováva a zverejňuje informácie získané od používateľov (ďalej len „používateľ“) webovej stránky https://mytochaty.sk/ (ďalej len „stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na stránku a všetky produkty a služby, ktoré ponúka.

Osobné identifikačné údaje

Osobné identifikačné údaje môžeme od používateľov zhromažďovať rôznymi spôsobmi v súvislosti s činnosťami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sprístupňujeme na našej stránke. Používatelia môžu našu webovú lokalitu navštíviť anonymne. Osobné identifikačné údaje budeme od používateľov zhromažďovať len vtedy, ak nám takéto údaje dobrovoľne poskytnú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnutie osobných identifikačných údajov, s tým, že im to môže zabrániť v zapojení sa do určitých činností súvisiacich so stránkou.

Neosobné identifikačné údaje

Môžeme zhromažďovať neosobné identifikačné informácie o používateľoch vždy, keď komunikujú s našou webovou lokalitou. Neosobné identifikačné informácie môžu zahŕňať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o prostriedkoch pripojenia používateľov k našej stránke, ako je operačný systém a využívaní poskytovatelia internetových služieb a iné podobné informácie.

Súbory cookie webového prehliadača

Naša webová lokalita môže používať „súbory cookie“ na zlepšenie skúseností používateľov. Webový prehliadač používateľa umiestňuje súbory cookie na jeho pevný disk na účely uchovávania záznamov a niekedy na sledovanie informácií o ňom. Používateľ sa môže rozhodnúť, že svoj webový prehliadač nastaví tak, aby odmietal súbory cookie, alebo aby ho upozornil na odosielanie súborov cookie. Ak tak urobí, berte na vedomie, že niektoré časti webovej lokality nemusia fungovať správne.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našej stránke.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Osobné identifikačné údaje používateľov nepredávame, nevymieňame ani neprenajímame iným osobám. Všeobecné súhrnné demografické informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi o návštevníkoch a používateľoch, môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pridruženými spoločnosťami a inzerentmi na vyššie uvedené účely.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Chaty Mýto pod Ďumbierom má právo kedykoľvek aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Keď tak urobíme, revidujeme dátum aktualizácie v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame Používateľom, aby často kontrolovali túto stránku, či na nej nedošlo k nejakým zmenám, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznamovať sa s ich úpravami.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito zásadami. Ak s týmito zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte našu lokalitu. Vaše ďalšie používanie stránky po zverejnení zmien týchto zásad sa bude považovať za váš súhlas s týmito zmenami.